Die Gesichter hinter bit Verlag:

Siegfried Elsaß bit-Verlag Verlagsleiter
Tel.: 0711/7591-355
Fax: 0711/7591-348
selsass@bitverlag.de
Joachim Ahnfeldt
Anzeigenabteilung
Tel. 0711-7591-312
Fax: 0711-7591-336
jahnfeldt@bitverlag.de
Cornelia Prigl Anzeigenabteilung
Tel.: 0711/7591-311
Fax: 0711/7591-336
cprigl@bitverlag.de
Miro Stapic Leserservice/Abo
Tel. 0711-7591-245
mstapic@bitverlag.de
Regina Pachmann Leserservice/Abo
Tel. 0711/7591-206
abo@bitverlag.de
Claudia Pullwitt Redaktion HobbyArt, Handarbeit!
Tel. 0711-7591-353
Fax. 0711-7591-336
cpullwitt@bitverlag.de
Torsten Wiegand Redaktion & Mediaberatung boss, KULT und pbsAKTUELL
Tel.: 0711/7591-3771
Fax: 0711/7591-336
twiegand@bitverlag.de
Birgit Hlawatsch verantw. Redakteurin HobbyArt, Handarbeit!
Tel. 0711-7591-387
Fax. 0711-7591-348
bhlawatsch@bitverlag.de
Dr. Hubert Ortner Redaktion
DI - Digital Imaging,
Mediaberatung Bereich Bürotechnik, Drucker
Tel. 0711-7591-314
Fax. 0711-7591-336
hortner@bitverlag.de
www.di-branche.de
Alfred M a x

Redaktion
Postmaster-Magazin
Tel. 0711-7591-363
Fax. 0711-7591-336
amax@bitverlag.de
www.postmaster-magazin.de
Beate Schraml verantw. Redakterurin P&G
Tel.: 0711/75 91-4 30
bschraml@bitverlag.de
Stefanie Wolf Redaktion P&G,
Tel.: 0711/7591-433
swolf@bitverlag.de
Kornelia Reckers Mediaberatung P&G,
pro Gusto
Tel.: +49 (0)23 89/40 06 12
Tel.: +49 (0)711/7591-432
kreckers@bitverlag.de
Kristina Schwarz Herstellung/Grafik
Tel. 0711-7591-218
kschwarz@bitverlag.de
Peter Kreuzer Redaktion BIT (verantw.), Internet
Tel.: 0711/7591-378
Fax: 0711/7591-336
pkreuzer@bitverlag.de
Christine Schott Redaktion boss, pbs AKTUELL und KULT
Tel: 0711/7591-337
Fax: 0711/7591-3775
cschott@bitverlag.de
Susanne Schmid-Arnold Herstellung/Grafik
Tel. 0711-7591-218
sarnold@bitverlag.de